Przemysł i produkcjaTRAK S.J.

Poznań

os. Stare Żegrze, 50

Fabryka Okien i Drzwi Sapor sp. z o.o.

Buk

Poznańska, 39